Test d’Ishihara

Compartir ens ajuda a tothom!

Compartir ens ajuda a tothom! Taula de Contingut El Test d’Ishihara és una prova que s’utilitza per detectar si tenim problemes per distingir els colors. En aquest article aprendrem en

Llegir més