4 Preguntes Sobre L’Operació De Cataractes

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Ara que ja sabem què són cataractes, coneixerem com s’operen les cataractes i quins són els seus riscs a partir de 4 preguntes que ens hem volgut formular.

I és que la manera d’eliminar les cataractes de l’ull és mitjançant una intervenció quirúrgica. Així, l’operació de cataractes permet recuperar una visió nítida.

L’operació de cataractes és la cirurgia més freqüent en oftalmologia i a Espanya es fan al voltant de 400.000 operacions a l’any.

Es tracta d’una intervenció ambulatòria per la qual cosa la persona que serà operada no necessita ingrés hospitalari.

#Pregunta 1: Com s'opera de cataractes?

La cirurgia és l’única solució per tractar les cataractes. Ja que no és possible recuperar la pèrdua de transparència del cristal·lí, de manera que aquest ha de substituir-se per una lent intraocular artificial.

Per fer l’operació de cataractes s’utilitza anestèsia local (amb gotes anestèsiques o amb una injecció periocular), cosa que permet que la persona operada de cataractes es pugui donar d’alta el mateix dia de la intervenció perquè no és anestèsia general.

La tècnica quirúrgica més utilitzada és la facoemulsificació. On mitjançant ultrasons, es dissol el cristal·lí, s’extreu i se substitueix per una lent intraocular artificial.

Tal com indica la Clínica Baviera, per a la cirurgia de cataractes mitjançant la tècnica facoemulsificació se segueixen aquesta sèrie de passos:

 • Anestèsia local normalment mitjançant gotes.
 • Tall (incisió) corneal per arribar fins al cristal·lí opac (la cataracta).
 • Partició i aspiració del cristal·lí mitjançant ultrasons amb un instrument anomenat facoemulsificador.
 • Introducció al lloc on es trobava el cristal·lí (a la càpsula posterior), la lent intraocular artificial plegada i extensió de la mateixa ja a l’interior.

A la Clínica Oftalvist, pioners a Espanya el 2012, ens mostren com s’efectua l’operació de cataractes amb el làser Femtosegon:

 • Obertura de la càpsula del cristal·lí en forma circular amb un làser 10 vegades més precís.
 • Extracció del cristal·lí utilitzant el làser femtosegon estovant la cataracta.
 • Implantació de la lent intraocular artificial.

Major Clinic, ens mostra encara un altre procediment el qual és menys freqüent que el mètode de facoemulsificació. Es tracta de l’extracció extracapsular de cataractes:

 • Incisió més gran per retirar el cristal·lí, normalment d’una peça mitjançant un instrument quirúrgic.
 • La càpsula posterior del cristal·lí es manté al seu lloc per poder col·locar al lloc on es trobava el cristal·lí.
 • Calen punts pel fet que el tall ha estat més gran.
 • Aquest mètode es pot utilitzar si el pacient presenta determinades complicacions oculars.

 Si cal operar tots dos ulls, normalment es fa un ull primer i després d’uns dies, o fins i tot un parell de setmanes, després de la recuperació del primer ull, es realitza la cirurgia de la cataracta al segon.

Tal com indiquen a Vistalaser i altres grans clíniques oftalmològiques, la cirurgia de cataractes és una de les operacions més freqüents i segures en oftalmologia.

#Pregunta 2: Quant de temps dura una cirurgia de cataractes?

La durada de la cirurgia de cataractes, segons coincideixen moltes de les clíniques oftalmològiques, és de 20 minuts aproximadament, comptant la durada de la cirurgia i el temps d’espera postoperatori.

A l’Àrea Oftalmològica, ens indica que en el cas de l’operació mitjançant Facoemulsificació, la durada de la intervenció és d’uns 15 minuts.

En el cas de la cirurgia extracapsular, la durada és daproximadament 30 minuts.

#Pregunta 3: Quins riscs té la cirurgia de cataractes?

Com qualsevol intervenció quirúrgica, les cataractes malgrat l’avenç de la tècnica, també poden presentar alguns riscs i complicacions, malgrat que aquestes són cada vegada menors, tal com indiquen a la Clínica ISV: Red Oftalmológica.

Vegem amb ells quins són els riscs que pot tenir la cirurgia de cataractes:

– L’opacificació de la càpsula posterior (OCP) és la complicació més comuna i és perquè la càpsula on es trobava el cristal·lí, la qual es va quedar a l’ull per col·locar la nova lent, es torna opaca amb el temps.

Aquest fet passa, perquè les cèl·lules de la càpsula les quals es queden a la zona després de retirar el cristal·lí, amb el temps es fan més grans i provoquen que la càpsula sigui més gruixuda.

– Alguns altres riscs de la cirurgia de cataractes són:

 • Risc d’infecció,
 • Pressió alta de l’ull (hipertensió ocular),
 • Problemes amb el cristal·lí,
 • Parpelles caigudes (ptosi),
 • Inflamació de la còrnia,
 • Còrnia ennuvolada,
 • Pèrdua excessiva de sang,
 • Ceguesa i pèrdua de l’ull, en casos extrems a causa d’una infecció o sagnat a l’interior de l’ull.

Com indiquen a All About Vision, algunes de les complicacions derivades de l’operació de cataractes, poden no aparèixer fins temps després. Com és el cas del despreniment de la retina, que pot passar transcorreguts mesos i fins i tot anys, després de la cirurgia.

No obstant això, també ens indiquen que els pacients amb despreniment de la retina tenen la majoria, un bon pronòstic si es tracta després de notar els primers símptomes.

És important prestar atenció a qualsevol símptoma que puguem tenir i acudir com més aviat millor a l’oftalmòleg en cas de necessitat perquè pugui fer una revisió de l’evolució després de la cirurgia.

#Pregunta 4: Quan s'han d'operar les cataractes?

Actualment, l’operació de cataractes, segons Clínica Baviera, es recomana realitzar-la com més aviat millor, a diferència del que es recomanava fa uns anys, en esperar que la cataracta estigués molt avançada per poder practicar la cirurgia.

Aquest canvi de criteri és degut, segons indiquen a: ‘La simplificació de les tècniques quirúrgiques, unida a la recerca de la millor qualitat de vida per als pacients”.

En fer abans la intervenció, l’extracció del cristal·lí es fa més fàcilment, ja que amb el temps la cataracta es farà més dura i la seva extracció serà més complicada.

Tal com ens mostren a Vistalaser Oftalmologia, tant la Seguretat Social com la sanitat privada coincideixen que és recomanable efectuar la cirurgia de cataractes quan l’agudesa visual està per sota del 40%.

És a dir, la cataracta indiquen, cal operar-la quan comença a ser un problema per a la visió.

Alhora, gràcies als nous dissenys pel que fa a lents intraoculars, de vegades també és possible corregir defectes refractius com miopia, hipermetropia, astigmatisme o presbícia. Ja que aquestes lents són multifocals.

En qualsevol cas, l’oftalmòleg serà qui millor ens podrà assessorar i aconsellar sobre l’operació de cataractes i ens guiarà cap a la millor solució en el nostre cas en particular.