Com Saber Que Tinc Un Ull Gandul?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Quins són els símptomes de l’ull gandul? Si sospites que tu o el teu fill pateix d’ull gandul o ambliopia, és important que consultis un especialista de la visió perquè pugui fer una avaluació completa.

No obstant això, hi ha algunes característiques que ens poden ajudar a esbrinar si el que tenim és ull gandul. 

Per això, a l’article d’avui, veurem alguns dels símptomes més comuns de l’ull gandul o l’ambliopia.

L’ull gandul o l’ull mandrós és una afecció visual que es coneix clínicament amb el nom d’ambliopia.

Es tracta d’un trastorn que sol ser força comú en els nens, cosa que no impedeix que pugui arribar a ser un impacte significatiu en la seva capacitat per veure amb claredat.

Per aquest motiu, és crucial que nosaltres com a pares estiguem informats de quins són els símptomes més comuns de l’ull gandul o ambliopia. Per així, poder buscar el suport d’un especialista de la visió com més aviat millor i poder millorar les possibilitats de recuperació visual del nostre fill.

Però abans de veure els símptomes més comuns de l’ull gandul, recordem:

Què és l'ull gandul?

Què vol dir l'ull gandul?

L’ull gandul o l’ambliopia és una afecció visual força comuna i passa quan sense haver-hi cap alteració en les estructures oculars, n’hi ha una disminució a l’agudesa visual que pot derivar de diferents causes, com vam veure en el nostre anterior article: Causes de l’Ull Gandul.

Quins són els símptomes de l'Ull gandul?

Alguns dels símptomes més comuns que tenim les persones ambliops són els següents:

 • Visió borrosa o visió doble en un ull
 • Dificultat per llegir o veure objectes de prop, de manera que ens acostem al paper per escriure, dibuixar o llegir.
 • Podem fregar-nos els ulls contínuament, sentir picor o envermelliment als ulls
 • Dificultat per percebre detalls o identificar objectes petits
 • Mal de cap sovint
 • Dificultat per avaluar la profunditat o la distància als objectes
 •  Inclinar el cap sovint quan la tasca que fem requereix un esforç visual
 • Entretancar els ulls o picar un ullet per enfocar, per així evitar la visió borrosa
 • Dificultat per enfocar un objecte 
 • Girar un ull cap a dins o cap a fora
 • Dificultat per seguir un objecte (només amb aquest ull ambliop)
 • Visió desigual entre un ull i l’altre
 • Dolor o fatiga visual, especialment quan treballem amb la pantalla d’un ordinador.

Conclusions sobre les causes de l'ull gandul

Per acabar, és rellevant tenir en compte que aquests símptomes també poden ser conseqüència d’altres problemes de visió, lesió o malaltia ocular.

Per això, insistim que és de vital importància acudir a un oftalmòleg o un optometrista perquè pugui avaluar el nostre cas en particular i determinar què ens passa.

En definitiva, si sospitem que podem tenir un ull gandul, el més recomanable és cercar l’ajuda d’un especialista com més aviat millor, perquè aquest pugui realitzar les proves pertinents i començar el tractament més adequat com més aviat millor.