Quines Són Diferències Entre L’Oftalmologia I L’Optometria?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Sabem quines són les diferències entre l’oftalmologia i l’optometria?

Som molts els que solem confondre’ns entre el que és un oftalmòleg, un optometrista, un oculista o un òptic.

I és normal, ja que estem parlant de professionals que tracten l’àmbit de la visió.

Pel que esperem que en finalitzar aquest article, els nostres dubtes quedin resolts i ens sigui més senzill triar el professional que millor ens pot ajudar depenent del que necessitem a cada moment.

Per això, començarem amb una primera diferència: la diferència entre salut i medicina perquè els conceptes posteriors ens siguin més fàcils d’assimilar.

Segons el Col·legi Nacional d’Òptics-Optometristes:

La medicina és: la ciència que s’encarrega d’estudiar les malalties.

I les ciències de la salut són: les responsables d’estudiar com evitar aquestes malalties.

La salut no és medicina i tampoc no es refereix a l’absència de malaltia.

I és que, l’èxit que pugui tenir la medicina dependrà del fracàs de la salut i aquesta es tradueix com a qualitat de vida.

També et pot interessar…

Sabies que...

La MEDICINA estudia les malalties i la SALUT estudia com evitar les malalties

I ara sí, aclarit aquest primer terme, comencem fent dues distincions:

 • Oftalmologia
 • Optometria
 • Oftalmòleg i oculista
 • Optometrista i òptic

Què és l'oftalmologia?

L’oftalmologia (del grec ὀφθαλμός [opthalmós], «ull», i el sufix -logia, «tractat», «estudi», «ciència».

I aquest del prefix grec -λογία [logia]) es descriu com: ‘L’especialitat mèdica que estudia les malalties de l’ull i el tractament, incloent-hi el globus ocular, la musculatura, el sistema lacrimal i les parpelles‘.

L’oftalmologia és l’especialitat medicoquirúrgica relacionada amb el diagnòstic i tractament dels defectes i patologies de l’aparell visual.

Algunes de les malalties dels ulls necessiten un tractament farmacològic en tractar-se de processos infecciosos, inflamatoris o al·lèrgics.

I altres malalties com les cataractes, el glaucoma o la miopia, per exemple en poden necessitar una intervenció quirúrgica.

Què és un oftalmòleg? Què és un oculista?

Oftalmòleg i oculista a l’Espanya es refereix a la mateixa persona:

És el professional que ha estudiat un grau universitari per obtenir un títol de medicina i cirurgia.

El metge oftalmòleg o oculista s’ha especialitzat en oftalmologia a partir d’una oposició MIR (examen que se’ls exigeix als metges per poder accedir a tenir una plaça a la formació especialitzada).

I tracta el diagnòstic de les malalties oculars, així com trastorns, malalties i la seva prevenció.

D'on ve la confusió de pensar que l'oftalmòleg i l'oculista, són professionals diferents i tenen funcions diferents?

Possiblement, és degut a l’etimologia de la paraula: Oftalmòleg ve del grec i oculista del llatí.

No obstant això, han realitzat els mateixos estudis i realitzen les mateixes funcions.

Ja que es tracta del mateix professional mèdic: oftalmòleg i oculista són paraules sinònimes.

L’oftalmòleg o l’oculista, una vegada especialitzat en oftalmologia pot alhora especialitzar-se en una de les branques de l’oftalmologia per tractar més específicament una àrea de l’ull en particular.

Alguna d’aquestes subespecialitats són:

 • La retina, la còrnia, el glaucoma, la cirurgia pediàtrica, la cirurgia refractiva, les cataractes, la neurooftalmologia o l’oculoplàstia.

 Les funcions de l’oftalmòleg són:

 • L’exploració visual i la realització de proves,
 • El diagnòstic de patologies oculars
 • Així com el tractament mèdic i quirúrgic d’aquestes patologies, amb l’aplicació de làser o cirurgia,
 • Implantació de lents intraoculars,
 • Prescripció de medicaments
 • I la prevenció de problemes oculars.

Què és l'Optometria?

Per contra, l’optometria (del grec ὄψ «ull» i μέτρον «mesura») és la disciplina que s’encarrega de la cura primària de la salut de l’ull i del sistema visual, mitjançant la prevenció, diagnòstic, tractament i correcció de defectes refractius, musculars i acomodatius.

Podent detectar i corregir anomalies visuals com l’astigmatisme, la miopia, la hipermetropia o l’estrabisme.

L’optometria també s’encarrega de l’adaptació i el control de les lents de contacte i de la rehabilitació del sistema visual.

Per així poder prevenir, detectar i solucionar problemes visuals.

Què és un optometrista?, o què és un òptic?

L’optometrista també és conegut amb el nom d’òptic. I igual que oftalmòleg i oculista, són definicions d’una mateixa persona, optometrista i òptic, també ho són.

L’òptic-optometrista és el professional sanitari que s’ha graduat a la universitat en optometria.

I, per tant, s’ha especialitzat en la correcció de problemes refractius, procés de percepció dels ulls i la relació d’aquests amb altres activitats com l’aprenentatge, la feina o el lleure.

És a dir, l’òptic-optometrista és el professional sanitari d’atenció primària encarregat de prevenir, detectar i solucionar els problemes de la visió.

I no només enfocant-se en els problemes refractius sinó també en altres aspectes de l’aprenentatge i desenvolupament visual.

Així com de l’estat binocular dels ulls, postura i la distància de lectura, entre d’altres.

Com podem veure, l’optometrista no queda englobat dins de la branca de la medicina, però sí, dins de l’àrea de les ciències de la salut.

I està íntimament relacionat amb altres especialitats com la física, la biologia, l’anatomia, la psicologia, l’ergonomia, la neurologia, la fisiologia, la farmacologia i la patologia.

Posteriorment, l’optometrista podrà especialitzar-se en alguna de les seves especialitats.

 Les funcions de l’òptic-optometrista són:

 • La realització d’exàmens oculars per poder detectar trastorns visuals refractius,
 • La prescripció i l’adaptació de lents de contacte i ulleres,
 • L’observació del funcionament correcte de l’enfocament d’imatges (acomodació),
 • La detecció de la pèrdua visual, ocular-sensorial-motora i perceptiva,
 • La realització d’entrenament, teràpia visual i comportamental,
 • Així com la prevenció de lesions i anomalies oculars.
 • L’optometrista es pot trobar igualment en una clínica o en un hospital i treballar juntament amb un oftalmòleg
 • O bé, centrar-se en els estudis de recerca en àrees concretes, com ara l’òptica física o l’òptica geomètrica.
 • L’estudi, el disseny i el desenvolupament de peces òptiques o la microbiologia ocular.

Diferències entre l'Oftalmòleg i l'Optometrista

La principal diferència rau en el fet que l’optometrista no és metge.

Per tant, no pot diagnosticar ni tractar malalties oculars, receptar medicaments ni posar cap fàrmac als ulls del pacient.

L’oftalmòleg sol enfocar-se més en el tractament de la patologia i l’optometrista, a avaluació de la visió.

Tot i que ambdós professionals disposen de funcions i estudis diferents, mantenen una relació molt propera i l’ideal és que es complementin i treballin en conjunt.

I és que també és cert, que algunes funcions de vegades poden coincidir.

Normalment, serà l’òptic-optometrista qui sigui el primer a detectar una anomalia. I serà en aquell moment de detecció de malaltia o patologia del sistema visual, quan l’optometrista derivarà el pacient a l’oftalmòleg perquè aquest pot tractar i diagnosticar la malaltia.

I és possible, que després d’una exploració oftalmològica, aquest derivi de nou a un optometrista.

Possiblement, després d’entendre una mica millor les funcions de cadascun i veure les seves diferències, ens sorgeixin ara dubtes a l’hora de fer aquesta primera visita a la consulta a l’oftalmòleg.

Per la qual cosa si et ve de gust podeu continuar llegint Com Preparar La Primera Visita Amb L’Oftalmòleg per poder ajudar-vos a entendre en què consistirà i així arribar més preparat.

Diferències entre l'Oftalmologia i l'Optometria

Per tant, i per a acabar, direm que les principals diferències entre l’oftalmologia i l’optometria són les següents:

 • L’oftalmologia és una especialitat mèdica que s’encarrega del diagnòstic i del tractament de les malalties oculars.
 • L’optometria, per part seva, és una disciplina enfocada en la cura primària de la salut ocular i del sistema visual.
 • L’oftalmologia és una formació mèdica, per la qual cosa l’oftalmòleg o l’oculista pot realitzar intervencions quirúrgiques i prescriure medicaments.
 • A diferència de l’optometria que és una formació universitària que limita a l’optometrista o l’òptic quant a diagnòstic i tractament de malalties de l’ull i del sistema visual.
  • Com que aquest no és metge, sinó un professional sanitari que se centra en la prevenció, diagnòstic, tractament i correcció de defectes refractius, musculars i acomodatius.
 • L’oftalmologia té unes certes àrees d’especialització com: la retina o la cirurgia refractiva entre altres
 • I l’optometria, altres especialitats diferents com: la baixa visió o la contactologia.