Lents De Contacte Per A Nens Amb L’Ull Gandul?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Quan pensem en lents de contacte no solem pensar-hi com a tractament o com a eina utilitzada per a l’ambliopia i encara menys per a nens. No obstant això, hi ha estudis que afirmen que l’ús de lents de contacte en nens per tractar l’anisometropia, és eficaç.

En el següent article:

  • Ens agradaria esbrinar sobre l’ús de les lents de contacte en nens,
  • Entendre què és l’anisometropia
  • I per què s’indica que les lents de contacte poden ser recomanables per nens amb ambliopia anisometròpica.

Recordant que és l'Ambliopia…

L’ambliopia o ull gandul, és un trastorn en el sistema visual que afecta entre l’1% i el 5% de la població, on l’agudesa visual és deficient sense una causa d’anomalia estructural aparent a l’ull. El cervell deixa de processar la informació visual que prové d’un dels dos ulls.

Com es produeix l'Ambliopia? Què és el que causa l'Ull gandul?

La forma més comuna en què l’ull gandul pot desencadenar-se és degut a:

Un estrabisme, el que significa que la posició dels ulls estigui desequilibrada, ja que aquests es poden creuar cap a dins o cap a fora; cataractes o bé, per una diferència refractària entre tots dos ulls (o anisometropia).

L’ambliopia es desenvolupa durant la infància, per aquest motiu és important poder detectar-la com més aviat millor i poder tractar-la mentre les vies visuals s’estan desenvolupant, per tenir el màxim èxit possible en la seva recuperació.

Aquesta apareix a mesura que el cervell està (mal)aprenent a ignorar l’entrada visual d’un dels ulls, per la qual cosa cal tractar l’ambliopia entrenant el cervell a processar la informació visual que li està proporcionant també aquest ull gandul.

Per això, el primer pas és acudir a un oftalmòleg o un optometrista perquè en pugui fer una primera valoració i pugui prescriure la correcció necessària per a la visió.

Què és l'Anisometropia?

Com pot veure el meu fill dues imatges tan diferents en mida?

Segons un estudi clínic publicat a Nature, l’anisometropia de més d’una diòptria durant el període crític pot causar ambliopia.

L’anisometropia es refereix a la diferència de diòptries entre els dos ulls, el que es tradueixen en una mida molt diferent en cadascuna de les dues imatges que rep el cervell de cada ull (es coneix amb el nom d’aniseiconia), quan es graduen les ulleres.

En utilitzar les ulleres, aquesta diferència de mida entre les dues imatges impossibilita la fusió perfecta entre les dues imatges, cosa que desencadena pèrdua en la visió binocularitat i generalment, l’ambliopia.

Amb les lents de contacte no ocorre el mateix. No passen aquestes diferències d’augment entre imatges, ja que s’eliminen les diferències d’augment aniseicònic entre tots dos ulls.

A més, hi ha persones que no poden suportar la correcció completa amb ulleres per culpa d’aquesta aniseiconia. Per la qual cosa és necessari disminuir la diferència de diòptries entre ulls, oferint-li així, una correcció insuficient.

Lents de contacte com a tractament per a l'ambliopia (ull gandul)

Per què les lents de contacte poden ser bones tractar l'Ull gandul?

A part que les lents de contacte permeten una millor adaptació, quant a estètica i comoditat es refereix, poden ser una eina important a tenir en compte per tractar l’ambliopia.

Segons un estudi publicat a l’IOVS (Investigate Ophthalmology and Visual Science) pot existir una millora addicional en l’agudesa visual en ambliops amb anisometropia amb la utilització de lents de contacte, després d’haver tractat amb ulleres i pegat i no haver millorat més la seva agudesa visual mitjançant aquest tractament.

En utilitzar una lent de contacte a l’ull ambliop, aquest ull porta la prescripció que li pertany, ja que es pot incloure la diferència en diòptries entre ambdós ulls sense tenir una mida diferent en les dues imatges com passa amb les ulleres.

Això fa que la binocularitat (la visió fent treballar els dos ulls en conjunt) millori, ja que el cervell pot assimilar millor les dues imatges que està rebent de cada ull.

Quan es porten ulleres, el camp de visió es redueix a la muntura de la ullera. Però en posar les lents, hi ha una millor visió perifèrica, ja que el camp visual augmenta considerablement.

A més, en utilitzar lents de contacte aquestes es queden al centre de l’ull el que permet que l’enfocament sempre sigui el correcte i evitem mirar per sobre de la muntura de la ullera.

Lents de contacte per a nens

El meu fill pot portar lents de contacte?

Tot i que ens pugui semblar complicat que un nen pugui desenvolupar-se amb unes lents de contacte sent tant petit, ens sorprendrà com de ràpid i fàcil pot fer d’aquesta rutina, una cosa responsable i acurada.

És important que tant els pares com el nen estiguin motivats, estiguin supervisats per un optometrista especialitzat. I sobretot, predisposats, ja que necessitarem tenir molta paciència en algunes ocasions.

Quan sigui possible, és recomanable pels especialistes que sigui el mateix nen el que aprengui a posar-se i treure’s les lents de contacte ell sol.

A més de conèixer tota la seva cura, perquè així pugui desenvolupar-se en qualsevol situació sense problemes i sense necessitat de dependre de nosaltres en el cas que no hi estiguem, com per exemple a l’escola.

A part de ser un gran al·licient per fer-lo partícip i responsable d’una tasca amb què ha de ser molt respectuós i curós.  

Tot sobre les Lents de Contacte

Què cal tenir en compte per utilitzar correctament les lents de contacte?

És molt important tenir una bona rutina per a la cura de les lents de contacte.

Començant rentant molt bé les mans amb sabó i eixugant-les amb una tovallola que no tingui borrissol perquè no pugui deixar cap resta als nostres dits.

Posteriorment, ens traiem una lent de contacte alhora, seguint sempre el mateix ordre per no confondre’ns.

Netegem la lent de contacte amb cura amb la solució netejadora, després hem d’introduir-la al seu estoig amb el líquid, aquest no podem barrejar-lo amb el que està a l’estoig del dia anterior, cal renovar-lo cada dia.

Tanmateix, l’estoig on es guarden les lents de contacte, és recomanable rentar-lo un cop per setmana i renovar-lo cada 3 mesos.

No hem d’utilitzar mai aigua per rentar les lents de contacte ni hem de dormir amb elles posades.

Intolerància a les lents de contacte

Hi ha persones que poden ser intolerants a les lents de contacte, ja que no són capaços d’adaptar-se a la lent.

Això pot ser degut a factors oculars (com anomalies a la parpella, ulls secs, blefaritis, etc), sistemàtics (persones que no se senten motivades o estan poc disposades) i ocupacionals (com a factors ambientals com ara l’aigua, el vent o el fum).

Per acabar, no hem d’oblidar en cap moment que les revisions regulars són de vital importància per a una bona salut visual. I cal realitzar una cita amb el nostre optometrista de confiança per saber si el nostre fill o nosaltres mateixos necessitem lents de contacte per tractar la nostra ambliopia o ull gandul.